Nieuws

Kascommissie leden gezocht

Thursday 16 August 2012 - 15:00

Nieuwe Kascommissie leden gezocht!

De kascommissie bestaat uit twee bewoners van de Wenckebach en worden aangesteld voor 1 jaar. Je komt in dat jaar een paar keer samen met de penningmeester. Als kascommissie wordt je geacht de financiële administratie (rekening en verantwoording bestuur) te controleren en hierover schriftelijk verslag uit te brengen. In de algemene leden vergadering zal de kascommissie de bewoners adviseren over de goedkeuring van financieel jaarverslag. Meer informatie of geinteresseerd? Mail naar mail@bewonersverenigingwenckehof.nl