Nieuws

Vooraankondiging controle Sprinklerinstallatie

Monday 23 July 2012 - 15:45

Bericht van de Key

Aan alle bewoners van de Wenckebachweg,
Hierbij sturen wij alvast een vooraankondiging voor onderhoud in de woningen aan de sprinklerinstallatie.
Voorlopige planning:
Vanaf 1 oktober 2012 t/m 2 november 2012 gaat de firma Instacom en de firma Boele onderhoud uitvoeren aan de sprinklerinstallatie.
Hierbij moeten alle woningen worden betreden om de werkzaamheden in de woning uit te voeren.
Zij gaan circa 50 woningen per dag controleren. Tijdens de werkzaammheden is er een toezichthouder van De Key aanwezig.
In september 2012 gaan wij een voorlopige planning aan alle bewoners sturen. Onderdeel van de controle is ook dat alle sprinklerkoppen niet geblokkeerd mogen zijn door een bed, kast of andere obstakel.
Wij vertrouwen erop jullie hiermee voorlopig voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Stefan van Bronswijk, Beheerder.
Sandro van Dalen, Accountmanager Studentenhuisvesting