Nieuws

Saturday 21 July 2012 - 23:40

Geïnteresseerd in het bestuur?
De bewonersvereniging Wenckehof komt op voor de belangen van de bewoners, daarvoor worden er contacten onderhouden met de Key, de Cordaan en de buurtregisseur. Daarnaast worden er verscheidene activiteiten voor bewoners georganiseerd. Lijkt het jou wat om hieraan te participeren en je eigen creativiteit kwijt te kunnen? Informeer dan bij mail@bewonersverenigingwenckehof.nl en woon binnenkort een vergadering bij.