Huisregels

Er kunnen maximaal twee personen ingeschreven staan op je adres bij de gemeente. Samenwonen is dus toegestaan, echter zet de Key het huurcontract op één naam.

Je mag huisdieren houden in je containerwoning. Je wordt door de Key aansprakelijk gehouden voor schade die door je huisdier wordt aangericht.

Algemene ruimtes

Het is niet toegestaan vuilniszakken of andere spullen in de trappenhuizen, galerijen en binnenplaatsen neer te zetten;

(Schuif- en nood)deuren dienen te allen tijde vrijgehouden te worden en gesloten te blijven. Blokkeer niet de paden/vluchtwegen;

Fietsen dienen in de daartoe bestemde rekken te worden geplaatst, motoren en scooters aan de kant;

Grofvuil kan alleen op donderdagen aan de rand van de stoep gezet worden, niet bij de afvalcontainers;

Open vuur is verboden, met uitzondering van barbecues en kleine vuurkorven, alleen op de begane grond en niet onder de balkons en galerijen. Zorg altijd dat je water en/of zand bij de hand hebt en ruim je spullen direct na gebruik weer op;

Pas op dat er geen onbevoegden binnen komen.

Eigen woonruimte

Het is verboden een wasmachine/vaatwasser in de container aan te sluiten. Wanneer er schade ontstaat door aanleg van deze apparatuur zal De Key deze volledig op de bewoner verhalen;

Het is verboden te koken met gasflessen. Gebruik alleen een elektrisch kookplaatje;

Houd rekening met brandveiligheid, voor jezelf maar ook voor je buren. Belemmer en/of kom niet aan de sprinklerinstallatie, en zet deze ook absoluut niet uit. Bij opzettelijk laten afgaan van de sprinkler wordt de bewoner aansprakelijk gesteld. Opgelegde boetes betreffen rond de 400 euro;

Let op dat je sloten volledig dichtdraait bij vertrek. Enkel dichtgetrokken deuren kunnen makkelijk opengebroken worden;

Houdt de balkons netjes, gebruik ze niet als opslagplaats;

Lever je container bij vertrek schoon en netjes op. In lichte kleur geschilderde muren hoeven niet overgeschilderd te worden. Vloerbedekking, waaronder laminaat en zeil, kan worden achtergelaten voor de volgende bewoner, mits de huismeester bij de eindcontrole hier toestemming voor geeft;

Medebewoners

Bewoners dienen er voor te zorgen dat er voor omwonenden geen overlast, gevaar of hinder ontstaat ten gevolge van gedragingen van hem- of haarzelf of   bezoek. Ga bij overlast eerst bij je buren langs voor je de politie belt of een klacht indient;

Draai niet te harde muziek, bij voorkeur alleen tussen 10:00 en 22:00 uur. Wees er ook bewust van dat geluid op de galerijen doorklinkt in de containers;

Houd een oogje in het zeil voor medebewoners om diefstal te voorkomen.